Info

Född 1978 i Vänersborg

Uppväxt utanför Säffle

Bor på Hammarö
 

Utbildning

 

2010-2012 Projektutbildning i grafik, Kungl. Konsthögskolan, Stockholm


2003-2008 Institutionen för konst, Konstfack, Stockholm

 

2005-2006 Vintertermin, Staatliche Akademie der Bildenden Künste, Karlsruhe, Tyskland

 

2001-2003 Grundläggande konstnärlig utbildning, Gerlesborgsskolan, Bohuslän

 

1999-2001 Konstvetenskap 60-poäng, Karlstads universitet

 

1997-1998 Bild- och formlinjen, Kyrkeruds folkhögskola, Årjäng
 

Separat/ duoutställningar


2024 Till en sjö, Konstfrämjandet, Värmland


2019 Snö och grönska, Galleri Eva Solin, Stockholm

2019 Det lyser i husen, Ahlbergshallen, Östersund


2017 Glänta, Galleri Eva Solin, Stockholm

 

2014 Galleri PS, med Jenny Ahlström, Göteborg

 

2013 Resa utan karta, med Magnus Dahl, Ålgården, Borås

 

2013 Galleri Vreta kloster, med Jenny Ahlström, Vreta kloster

 

2010 Not Quites Galleri, Fengersfors

 

2009 Sommarutställning i HV Galleri, Stockholm

 

2008 Övergångar, Galleri Konstfack, Stockholm

 

2007 Bror Hjorthföreningens teckningsstipendiat, Uppsala

 

2007 ACNE studio, Stockholm

 

2005 Silvénska villan, tillsammans med Lina Berglund, Säffle

 

2004 X-rummet, Galleri Thomassen, Göteborg

 

 

 

 

Grupputställningar

2024 Finalutställning, Kirunastipendiet 2024, Kiruna konsthall

2023 17 konstnärer visar nya verk, Galleri Eva Solin

2022 Stefan Lindqvist, I angränsande rum, tillsammmans med Thomas Edetun och Lisel Garsveden, Galleri Eva Solin

2022 Stefan Uhlinder, I angränsande rum, tillsammans med Håkan Berg och Malin Cederlund, Galleri Eva Solin

2022 20 konstnärer visar nya verk, Galleri Eva Solin


2021 19 konstnärer visar nya verk, Galleri Eva Solin

2020 18 konstnärer visar nya verk, Galleri Eva Solin

2019 20 konstnärer visar nya verk, Galleri Eva Solin


2017 Konstnärshuset på Supermarket 2017, Stockholm

 

2016 Vårutställning, Galleri Thomassen, Göteborg

 

2016 32 konstnärer visar över 100 konstverk, Galleri Eva Solin, Stockholm

 

2015 Galleri Eva Solin, Katerina Mistal, i angränsande rum tillsammans med Anders Gudmundson och John Rasimus

 

2015 Konstforum, Galleriet med Jakob Ojanen och Adeola Balogun, Norrköping

 

2015, 2013 Supermarket, Grafiska Sällskapet, Stockholm

 

2015, 2014 Påsksalong, Galleri Thomassen, Göteborg

 

2014 Det ska bli kalas! von Echstedtska gården, Säffle

 

2012 Arvika Konsthall, med Cordula Bielenstein-Morich och Kerstin Wessberg, Arvika

 

2012 Galleri Kretsen, med Lott Alfreds, Eva Spikbacka och Susanne Nygårds, Södertälje

 

2010 Ung grafik, Jensen Gallery i Grafikens Hus, Mariefred

 

2010 Teckning, teckning, Bror Hjorthföreningens teckningsstipendiater 1992-2009, Uppsala

 

2010 Stora galleriet i Konstnärshuset med Jenny Ahlström och Peter Wiklund, Stockholm

 

2008 Vårutställningen på Konstfack, Stockholm

 

2008 SAMTID, Galleri Astley, Uttersberg

 

2008 Kom hem, Rackstad museet, Arvika

 

2008 Galleri Mariann Ahnlund, Konstmässan, Sollentuna

 

2007 Artists’ books från Konstfack, Grafiska Sällskapet, Stockholm

 

2006 Mmm…Kandidaterna, Marabouparken, Sundbyberg

 

2005 Norge-Sverige-Konst nu, von Echstedtska gården, Värmlands museum, Säffle

 

2004 37,3 grader Celsius, Vikingsberg, Helsingborg

 

2003 Sparbankstiftelsen Väst stipendieutställning, Bohusgalleriet, Uddevalla

 

 

 

 

Offentliga verk

 

2017 Mellan hus och träd, vårdavdelningarna på Infektionskliniken, Danderyds sjukhus

 

 

 

 

Stipendier

2024 Konstnärsnämnden, tvåårigt arbetsstipendium

2022 Stiftelsen Hilda och Richard Wollerts Minnesfond

2020 Konstnärsnämnden, tvåårigt arbetsstipendium

 

2016 Stiftelsen Peggy Nermans Konstnärsstipendium

 

2015 Konstnärsnämnden, tvåårigt arbetsstipendium

 

2010 Konstnärsnämnden, ettårigt arbetsstipendium

 

2009 HV Ateljés produktionsstipendiat

 

2008 Ann-Margret Lindells grafikstipendium

 

2008 Swedbank Säffles konststipendium

 

2007 Bror Hjorthföreningens teckningsstipendium

 

2007 Stiftelsen Aagot och Christian Storjohanns minnesfond för värmländsk kultur

 

2003 Sparbanksstiftelsen Väst stipendium

 

 

 

 

Representerad

 

Bror Hjorthföreningen

 

Göteborgs kommun


Linköpings kommun

Moderna museet

Region Jämtland Härjedalen

 

Region Jönköping


Region Stockholm, kulturförvaltningen


Region Sörmland


Region Uppsala

Region Västerbotten

 

Region Östergötland

 

Statens konstråd

 

Stockholm konst

 

Sveriges Allmänna konstförening

Umeå kommun


Uppsala kommun

 

Västra Götalandsregionen

Östersunds kommun

 Texter


"Tobias hanterar sitt material med samma lätthet som när den första snön eller löven faller. Papper kan bilda högar av meddelanden och bilder. Tobias har förmågan att välja med precision och otvungenhet. Lustfyllt och öppet går arbetet vidare i kompositionerna."

Stiftelsen Hilda och Richard Wollerts Minnesfond motivering, 2020.


 


Text av Magdalena Ljung f.d. Dzuirlikowska

 

Det är något som rasar nertill. Först våningar i höjdled, ränder, skikt och sediment och sedan ett jordskred, bitar och bilder åt alla håll. Tobias Törnqvists collage är vertikala världar där saker händer på olika nivåer. Där finns ofta en ruta som återkommer i en större ruta. Lagren skapar ett tittskåp och blir en skulptur där papper ligger omlott. Som sidorna i en bok, eller en matta där spill sopats under, men ändå sticker fram. Det överblivna går igen, kartongen efter ett sex-pack öl eller en plastfolieförpackning vecklas ut, ligger med sin ljusa mage uppåt och blir bakgrund till andra händelser. På så vis skapas nya begreppsvärldar, och vågrörelsen fortsätter. Abstrakt, figurativt, realism och saga. En pappersbit blir ett träd, men plötsligt en pappersbit igen. Och hela tiden en mjuk, smulten färgskala som vilar lugnt mot de rastlösa tankarna.

 

I det svarta vattnet syns vita fåglar, speglingar och sjunkna fragment. För Tobias Törnqvist är grafiken besläktad med collagen. Han lägger plastbitar i mönster, etsar, doppar i syrabad och blockerar syran med tejper. En annan grafisk teknik är torrnål där alla linjer ligger på samma nivå, inbäddade i papprets kropp liksom tatuerade. Varför ska man arbeta med grafik när det kräver så mycket hantverk? Det finns förstås en lockelse i att framställa stora upplagor, men för Törnqvist handlar det om materialens egenskaper. Torrnålen skrapar fram en djup och matt svärta. En svärta som inte tycks ha något slut och som är nära ett rent pigment. Etsningarna breder ut sig i mörka färgfält. Intensiva och stillastående.

 

En vind blåser upp. Vid byte av material sker ett väderomslag, det viner mycket mer i teckningarna. Linjerna, strecken, som hår i sidled. I teckningarna kan man också följa tankens gång. Det klassiska komponerandet får stå tillbaka till förmån för vindlande händelser. En berättelse bär strax en annan i en obruten drömvandring. Spelplanen är pappret eller en utplattad kartongbit som han klistrat in. Eller så har han tecknat av kartongformen på pappret. Inom de inre oregelbundna ramarna utspelar sig sedan handlingen som på en estrad, i ett virrvarr av tunna streck. Så som collagen är gjorda av överlappande pappersbitar, så är teckningarna uppbyggda av överskärningar. Men i varje teckning finns också en fri vit yta, den kan vara enhetlig, ritad med sudd eller instucken bland linjerna. Där finns hela tiden ett levande luftrum, ett andetag.

 

Collage, teckning och grafik blir prismor genom vilka Tobias Törnqvist uttrycker sin bildvärld. Händelser i närmiljön och glappet mellan själsliga tillstånd. Det finns alltid skiftningar att upptäcka och tecknandet blir ett sätt att orientera sig i tillvaron. En sorts bearbetning och en tröst. I vårt samhälle finns ett ideal av tydlighet och begriplighet, en sak ska vara det den är, men istället löser den upp sig i metamorfoser. Så ser livet och arbetet ofta ut, en väg längs vilken förändring och överraskningar sker. När bilderna är klara bor de i lådor hos ett dokumentskåp. Skåpet är ett höghus i ateljén, eller en bok som det skrivs på varje dag.

 

Magdalena Dziurlikowska, maj 2014

 

 

 

Scelerisque Non

Aenean qui rhoncus et erat pede pellentesque per eget cras sit vitae aenean Venenatis semper eget quis laoreet dolorem suspendisse eget.